Cataloging Information


Tự động hóa hệ thống lạnh/ Nguyễn Đức Lợi

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Đức Lợi, PGS.TS
  • H.: Giáo dục, 2004
 Detail information
Description  320tr.; 27cm 
Dewey Class No  621.5 
Classification  621.5 T550Đ455 
  Phần 1: Kỹ thuật điện--Phần 2: Kỹ thuật điều khiển điện--Phần 3: Tự động hóa hệ thống lạnh--Phần 4: Các dụng cụ và thiết bị tự động.
Subject heading 

Kỹ thuật lạnh

Điện lạnh

Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request

1/1

Available documents

: TIC--- : D1

D111001153

6/13

Available documents

: TIC--- : M1

M111003440, M111003173, M111003174, M111003176, M111003171, M111003172, M111003177-M111003180, M112002003, M112004032, M112004551