Cataloging Information


Giáo trình đồ án chi tiết máy. Tập 1/ Nguyễn Tiến Dũng

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Tiến Dũng
  • H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2012
 Detail information
Description  343tr.; 27cm 
Dewey Class No  621.807 1 
Classification  621.807 1 GI-108TR312 
  Chương 1: Mở--Chương 2: Nội dung, cấu trúc của các đầu đề ĐA CTM và một số điều cần lưu ý--Chương 3: Trình tự các bước làm một bài ĐA CTM--Chương 4: Tính toán thiết kế các bộ truyền động cơ khí--Chương 5: Tính toán thiết kế các chi tiết, các bộ phận còn lại trong Đồ án--Chương 6: Phụ lục.
Subject heading 

Cơ khí

Chi tiết máy

Đồ án

Giáo trình

Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request

1/1

Available documents

: TIC--- : D1

D115000685

10/14

Available documents

: TIC--- : M1

M115002845-M115002858