Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa
Trung tâm Thông tin - Thư viện
- Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Email: thuvien@tic.edu.vn
- Điện Thoại: 057. 2211767
- Giám đốc: TS. Nguyễn Trung Hòa
     + Email: nguyentrunghoa@gmail.com
     + Mobile: 0939 289 586
- Phó giám đốc: ThS. Trần Thị Ngọc Tuyết
     + Email: tuyetdhpy2010@gmail.com
     + Mobile: 0120 853 5396